Feldenkrais

 i 

Bergen

«Målet er en kropp 

som er

organisert

 til å bevege seg

 med

minimal anstrengelse

og

maksimal effektivitet,

ikke gjennom muskelstyrke,

men

gjennom

økt bevissthet 

om hvordan den fungerer.»

Moshe Feldenkrais

Beveg

deg

lettere

 

ved å

sanse bevegelse

 

gjennom

 våken, 

 avspent

tilstedeværelse

i pust og

bevegelse

FOR MER INFO:

Ta kontakt på

tlf: 95976811 eller

mail: ilantares@yahoo.no

 

Med Vennlig Hilsen

 Ingerlise Solheim

Fysioterapeut og

Feldenkrais Pedagog i Bergen

Bakgrunnsbildet er hentet fra: © International Feldenkrais® Federation Archive, Robert Golden

For mer info - kontakt:            Ingerlise  Solheim             tel:  95976811              mail: ilantares@yahoo.no 

    

sansebevegelse.net (org.nr : 995 328 720)                             https://www.facebook.com/sansebevegelse/