BIO

 

For ca 25 år siden begynte jeg å ta ulike typer massasje og kropps-terapi kurs, og jobbet deretter som massør. Men jeg forstod snart at jeg trengte mer kunnskap om kropp og helse, og bestemte meg derfor for å studere fysioterapi. Som fysioterapeut vet jeg at min kunnskap om anatomi, fysiologi, nervesystemet, sykdomslære og trening, er ett bra grunnlag i møte med muskel og ledd plager.  Allikevel opplevde jeg at jeg trengte mer dybde kunnskap rundt hvordan nervesystemet vårt organiserer bevegelser inn i gode eller uheldige vaner. Det var fortsatt mange ubesvarte spørsmål, og spesielt rundt hvordan mennesker lærer og tar imot informasjon på en effektiv måte.

 Da jeg ble utbrent, fant jeg tilbake til dette temaet gjennom Feldenkrais metoden.  Når den pedagogiske prosessen fikk komme i forgrunnen, slik den gjør i Feldenkrais metoden, så tok jeg brukt mye mer av  de mentale ressursene som vi alle har, og gledet meg stort over  "å lære og lære".  Det ble naturlig å fortsette med det 4-årige erfaringsbaserte studiet i metoden, hvor man blir sertifisert Feldenkrais Pedagog. 

 

Når jeg ser tilbake på 10 år med Feldenkrais i hverdagen, så er jeg så takknemlig for å fått muligheten til å utvikle en mental og kroppslig våkenhet,  og nevrologisk integritet, som  gjør meg i stand til å utforske subtile bevegelser.  Jeg  er i stand til å sanse utfordrende bevegelsesvaner på en slik måte at flere og flere bevegelses muligheter kommer til syne.  Jeg kan utforske med åpenhet og romslighet. Jeg har også fått tilbake ett fleksibelt nervesystem som raskt kan skifte fra stress til avspenning, og en kroppslig velvære som jeg kjenner igjen ifra min ungdomstid. 

 

En av de største gavene metoden har gitt meg, er la meg rive med av den våkne nysgjerrigheten og utforskertrangen jeg hadde som barn. Jeg er også blitt mer åpen, mer tålmodig og mildere med meg selv. Feldenkrais tilfredsstiller også mitt behov for å finne kreative løsninger i hverdagen. Ikke minst har jeg fått en tillit til nervesystemets evne til å organiserer bevegelser, noe som viser seg gjennom kroppens spontane og uanstrengte evne til å finne bedre og bedre bevegelsesløsninger.

 

Både fysioterapi og Feldenkrais er basert på objektive og systematiske tankeprosesser i møte med bevegelsesvaner, men med Feldenkrais metoden har jeg fått mye større dybde og klarhet i denne prosessen.