12507621_169739263384536_946342725210724

Moshe Feldenkrais etterlot seg store mengder materiale, og denne arven er blitt tatt vare på og videreformidlet av the International Feldenkrais Federation -  IFF:  https://feldenkrais-method.org/

 

For mer info rundt organisering av Feldenkrais forbundene i verden - se også  https://feldenkraismetoden.no/

Moshe Feldenkrais (1904-1984)

- var ingeniør med doktorgrad i fysikk, men utforsket mange vitenskapelige felt, som biologi, anatomi, fysiologi, nevrologi, motorisk utvikling og sammenhengen mellom fysisk og mental utvikling. Moshe var også en idrettsmann og den første europeer med svart belte i judo. Hans mangeårige Judo praksis, og hans metodiske forskningsarbeid, gjorde ham i stand til å legge til rette for lære situasjoner med enkle bevegelse sekvenser. I tillegg til kunnskap om motorisk utvikling, så er bevegelse timene som Moshe skapte, basert på de effektive bevegelsene vi finner innenfor kampsport.  Gjennom rehabilitering av egen kne- skade oppdaget han hvordan kroppens motoriske samspill, også står i nær sammenheng med de mentale prosessene.

 

Moshe Feldenkrais skapte over 1000 ulike bevegelse sekvenser som er designet for å hjelpe oss å lære hvordan vi kan finne tilbake til effektive og naturlige bevegelser. Disse kalles Awareness Through Movement (ATM) timer, eller bevisstgjøring gjennom bevegelse på norsk.

 

I timene lærer du å bevege deg innenfor ditt smerte-frie bevegelsesrom, og så langsomt at du kan sanse hva som skjer. Timene utføres enten i gruppe, eller som individuell time på benk.