Moshe Feldenkrais (1904-1984)

- var ingeniør med doktorgrad i fysikk, men utforsket mange vitenskapelige felt, som biologi, anatomi, fysiologi, nevrologi, motorisk utvikling og sammenhengen mellom fysisk og mental utvikling. Han var også en idrettsmann og den første europeer med svart belte i judo. Gjennom rehabilitering av egen kne- skade oppdaget han hvordan kroppens bevegelighet også står i nær sammenheng med de mentale prosessene.

 

Moshe Feldenkrais skapte over 1000 ulike bevegelsesekvenser som er designet for å hjelpe oss å oppdage hvordan vi kan bevege oss ut av feilbelastning og uheldigespenningsmønstre. Disse kalles Awareness Through Movement (ATM) timer, eller bevisstgjøring gjennom bevegelse på norsk.

 

I timene lærer du å bevege deg innefor ditt smerte-frie bevegelserom, og så langsomt at du kan sanse hva som skjer. Timene utføres liggende/ sittende på matte i gruppe, eller som individuell time på benk.

Bakgrunnsbildet er hentet fra: © International Feldenkrais® Federation Archive, Robert Golden

For mer info - kontakt:            Ingerlise  Solheim             tel:  95976811              mail: ilantares@yahoo.no 

    

sansebevegelse.net (org.nr : 995 328 720)                             https://www.facebook.com/sansebevegelse/