Hva skjer i Bergen....

OKTOBER - DESEMBER   2020:

 

SMITTEVERN: 

Som fysioterapeut er jeg pliktig til å ivareta grunnleggende krav til smittevern. Ved avtale om individuelle Feldenkrais timer så sender jeg ut en egen smittevern veileder på mail, for å skape mest mulig trygghet for alle parter.

 Denne er basert på Norsk Fysioterapi Forbunds sin veileder for smittevern 22.04.2020 file:///C:/Users/ilant/Desktop/NFFs%20veileder%20for%20smittevern%20220420.pdf ,

og FHI sin veileder til alle helsevirksomheter med 1-til-1 behandling,  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/en-til-en-helsetjenester/

FELDENKRAIS TIMER: 

 Ett par individuelle Feldenkrais timer er ofte helt nødvendig for å kunne lære å sanse kroppen og dens bevegelser på ett dypere nivå. Uten en direkte veiledning i forhold til hvordan man beveger seg inn i større tilstedeværelse og våkenhet i øyeblikket, så blir det ofte vanskelig å sanse hva som skjer når man beveger seg. Våre bevegelsesvaner fører gjerne til at vi, helt ubevisst hopper over akkurat de deler av kroppen vi trenger å bli mer bevisst på. 

Har du aldri prøvd en Feldenkrais time på benk, og sliter med å forstå hvorfor stivhet eller smerter er der ennå, så kan ett par individuelle time være til stor nytte. Feldenkrais metoden inkluderer også veiledning i forhold til en "mindfull"  tilnærming til kroppen, og dens muskel spenninger, stress respons og pustevaner. Du vil få mye større utbytte av å delta i en Feldenkrais gruppe, etter at du har lært å sanse dypere gjennom individuelle Feldenkrais timer. Se lenger ned på siden for info om bevegelse grupper i Bergen.

 

TILBUD OM INDIVIDUELLE TIMER:

 Jeg deltar selv minst en gang årlig på fordypningskurs for Feldennkrais lærere. Det er viktig for meg å kunne fortsette å utvikle mitt funksjonelle potensiale, både når det gjelder fysiske utfordringer, og i møte med andre mennesker. Og jeg gleder meg stor til å dele hvordan man kan videreutvikle sitt funksjonelle potensiale, enten med fokus på økt kroppskontakt. sanse evne, avspenningsevne, bevegelighet, letthet, smertefrihet, stabilitet eller styrke. 

OBS nye priser ifra 1.mars 2020

- pakkeløsning på 3 timer til 1500,- for 1,5 time på benk - på individuelle datoer 

Bestilling av enkelt time:  600,-  for 1,5 time

 Ring meg på tel: 95976811 for å bestille time. 

Se lengre ned på siden for nærmere beskrivelse av individuelle timer.  

INDIVIDUELLE

TIMER

FI timer (Funksjonel Integrering) foregår på benk med klærne på. Feldenkrais pedagogen bruker sine hender til å lytte, og samtidig bevege ulike deler av kroppen på en varsom måte. Sammen henter vi frem tilgjengelig bevegelse, og finner ut hva som stopper bevegelsene dine. Du veiledes til å kunne sanse dypere hvordan ulike deler av kroppen responderer og samarbeider. Gjennom passive, langsomme og behagelige bevegelser får du hjelp til å tydeliggjøre hvordan du kan bevege deg på en måte som er mindre belastende og smertefull. De fleste vil oppleve seg selv som mykere og lettere etterpå. Men fordi det er en intensiv læreprosess, trenger mange å hvile etterpå også. Timen tilpasses individuelle behov. 

 

TA MED:

Fordi du vil ligge i ro en del av tiden: ta på varme (ull), romslige klær, og ett laken til å dekke benken

TID:

etter avtale både på formiddager og ettermiddager

STED:

Sletten Fysioterapi - Hagerupsvei 32x på Landås.

Parkering på parkeringsplass eller langs veien

PRIS:

En individuell FI time varer 1,5 timer, og koster 600,- Timen betales kontant første gang. Om du vil benytte deg av pakkeløsning ifra mars 2020 (dvs 3 individuelle timer for 1500,- på ulike datoer - så må hele beløpet forskuddsbetales til konto: 0539 7877533. (Ingerlise Solheim - org.nr : 995 328 720)

BEVEGELSE

GRUPPER:

En Feldenkrais bevegelsegruppe passer for alle aldre. Her utforskes ulike bevegelser i ulike posisjoner på matte på golvet, sittende på krakk eller i stående.

Du veiledes inn i oppmerksomhet mot hvordan ulike deler av kroppen samarbeider for å skape lette og smertefrie bevegelser. Gjennom rolige bevegelser - utført med liten kraft, økes din evne til våken og avspent  ilstedeværelse i kroppen. Da vil du kunne sanse tydeligere både pusten, og det samspillet i kroppen som skaper behagelige og effektive bevegelser.

 

Etterhevert vil flere og flere forskjeller og kvaliteter i bevegelsene tre frem, og du vil kunne oppdage nye bevegelses muligheter. Du vil få hjelp til å tilpasse bevegelsene slik at de oppleves lettere for deg.

Jeg har tidligere hold ukentlige bevegelse grupper ifra 2014 t.o.m. 2018, men har nå kun tid til individuelle timer og vil fordype meg i dette. 

Om du ønsker å delta i en gruppe så har Aashild Eldøy og Robert Olsen ukentlige Feldenkrais gruppe ved Strandgaten fysioterapi. Kontakt: rodbjart@online.no 

Kari Lise Herland har ukentlig Feldenkrais gruppe like ved Åsane Senter. Se: https://atmbodywork.no/

Linn Kvam har også Feldenkrais gruppe på Fysioterapisenteret i Bergen www.fysiobergen.no

Bakgrunnsbildet er hentet fra: © International Feldenkrais® Federation Archive, Robert Golden

For mer info - kontakt:            Ingerlise  Solheim             tel:  95976811              mail: ilantares@yahoo.no 

    

sansebevegelse.net (org.nr : 995 328 720)                             https://www.facebook.com/sansebevegelse/