Hva skjer i Bergen...

   VINTER -  VÅR   2022:

 

SMITTEVERN: 

For å skape mest mulig trygghet for alle parter, gjør jeg mitt beste

for å ivareta alle nødvendige krav til smittevern når dette er aktuelt. 

FELDENKRAIS TIMER: 

 Ett par individuelle Feldenkrais timer er ofte helt nødvendig for å kunne lære å sanse kroppen og dens bevegelser på ett dypere nivå. Uten en direkte veiledning i forhold til hvordan man beveger seg inn i større tilstedeværelse og våkenhet i øyeblikket, så blir det ofte vanskelig å sanse hva som skjer når man beveger seg. Våre bevegelsesvaner fører gjerne til at vi, helt ubevisst, hopper over akkurat de deler av kroppen vi trenger å bli mer bevisst på. 

Ett par individuelle Feldenkrais timer vil kunne være til stor hjelp i forhold til å forstå egne bevegelsesvaner som oppleves som en begrensning.  Feldenkrais metoden inkluderer også veiledning i forhold til en "mindfull"  tilnærming til kroppen, og dens muskel spenninger, stress respons og pustevaner. Du vil få mye større utbytte av å delta i en Feldenkrais gruppe, etter at du har lært å sanse dypere gjennom individuelle Feldenkrais timer. Se lenger ned på siden for info om bevegelse grupper i Bergen.

 

TILBUD OM INDIVIDUELLE TIMER:

 Jeg deltar selv minst en gang årlig på fordypningskurs for Feldenkrais lærere. Det er viktig for meg å kunne fortsette å hente inspirasjon til større forståelse for vårt mentale og kroppslige potensiale, og jeg fortsetter å dele hvordan man kan videreutvikle sitt potensiale, enten med fokus på økt mental våkenhet, evne til å sanse mer, letthet i bevegelser, tydeligere kroppskontakt, eller økt forståelse for egne bevegelsesvaner. 

OBS nye priser ifra 1.februar 2022

- pakkeløsning på 3 timer til 1800,-   for 1,5 time  -  på individuelle datoer 

- pakkeløsning på 3 timer til 1500,-   for 50 min -  på individuelle datoer

Enkelt timer + første time (som inkl. undersøkelse) :  700,-  for 1,5 time

 Ring meg på tel: 95976811 for å bestille time. 

Se lengre ned på siden for nærmere beskrivelse av individuelle timer.  

INDIVIDUELLE

TIMER

FI timer (Funksjonel Integrering) foregår på benk med klærne på. Feldenkrais pedagogen bruker sine hender til å lytte, og til å invitere til ulike deler av kroppen til å bevege seg. Sammen utforsker vi ulike bevegelses retninger, og finner kontrastene mellom de lette og vanskelige retningene. Du veiledes til å kunne sanse tydeligere samspillet mellom de ulike deler av kroppen, og hva som stopper bevegelsene.  Gjennom langsomme bevegelser får du hjelp til å tydeliggjøre hvordan du kan bevege deg på en måte som er lettere,  mer effektivt og behagelig.  Fordi det er en intensiv læreprosess, trenger mange å hvile etterpå også. Timen tilpasses individuelle behov. 

 

TA MED:

Fordi du vil ligge i ro en del av tiden: ta på varme (ull), romslige klær, og ett laken til å dekke benken

TID:

etter avtale både på formiddager og ettermiddager

STED:

Sletten Fysioterapi - Hagerupsvei 32x på Landås.

PARKERING:

Soneparkering i områd. Bruk App Parkering i Bergen 

PRIS:

Første FI time varer 1,5 timer, og koster 700,-  Om du vil benytte deg av pakkeløsning dvs 3 individuelle timer for 1800,- (lengre time) eller 1500,- (kortere time)  på ulike datoer - så må hele beløpet forskuddsbetales til konto: 0539 7877533.

(Ingerlise Solheim - org.nr : 995 328 720)

BEVEGELSE

GRUPPER:

En Feldenkrais bevegelsegruppe passer for alle aldre. Her utforskes ulike bevegelser i ulike posisjoner på matte på golvet, sittende på krakk eller i stående.

Du veiledes inn i oppmerksomhet mot hvordan ulike deler av kroppen responderer og samarbeider. Gjennom rolige bevegelser - utført med liten kraft, øker din evne til våken og avspent tilstedeværelse i kroppen. Da vil du kunne sanse mer av både pusten, og det samspillet i kroppen som skaper lette og effektive bevegelser.

 

Etter hvert vil flere og flere forskjeller og kvaliteter i bevegelsene tre frem, og du vil kunne oppdage flere og flere  bevegelses muligheter. Du vil få hjelp til å tilpasse bevegelsene slik at de oppleves lettere for deg.

Jeg har tidligere hold ukentlige bevegelse grupper ifra 2014 t.o.m. 2018, men har nå kun tid til individuelle timer og vil fordype meg i dette. 

Om du ønsker å delta i en gruppe:

- så har Aashild Eldøy og Robert Olsen

ukentlige Feldenkrais gruppe ved Strandgaten fysioterapi.Kontakt: rodbjart@online.no 

Kari Lise Herland har ukentlig Feldenkrais gruppe like ved Åsane Senter. Se: https://atmbodywork.no/

Linn Kvam har også Feldenkrais gruppe på Fysioterapisenteret i Bergen www.fysiobergen.no

beskjært_11196226_10152857485641453_1556