FELDENKRAIS UTDANNELSE

Utdannelsen som Feldenkrais pedagog tar ca 4 år på deltid, med 40 dager årlig på kurs, og hjemmepraksis mellom segmentene.

Dette er en erfaringsbasert utdannelse som ender med flere praktiske eksamener. Gjennom hundrevis av ulike feldenkrais timer, opparbeider man seg sin egen base i kroppslig erfaring med metoden. EUROTAB (det europeiske feldenkrais forbundet)

kvalitetssikrer og godkjenner utdanningene i Europa. Jeg tok mesteparten av min Feldenkrais utdannelse i London,

men har også vært innom den Internationale Feldenkrais treningen i Wien, og i San Sebastian (Spania).

Link til utdannings instituttene:

http://www.feldenkraislondon.com/training.html

http://www.feldenkrais-training-vienna.com/?lang=en

https://www.feldenkrais-institute.com/

12484830_10153342713826453_6175863118084

AUDIO av ATM timer (Awareness Through Movement timer) 

Each year for the last several years, the Feldenkrais Guild UK has posted short Awareness Through Movement lessons online as part of International Feldenkrais Week.   Link to the short ATM audios: 

 http://www.feldenkrais.co.uk/audio.php

Olena NItefor har gode nybegynner timer i Feldenkrais i listen nederst på hennes audio side: som heter Olena Nitefor's Interpretation of the Mia/Gabby San Fransisco Evening Lessons 

 http://www.openatm.org/olena.html

Alan Questel er en kreativ Feldenkrais lærer, som har hatt ansvaret for den Internasjonale Feldnkrais treningen I Malmø i mange år. Han sender ut en gratis ATM time på mail hver måned til dem som ønsker dette. Finn "subscribe - get free monthly ATMs i margen til Venstre på hans hjemmeside: https://www.uncommonsensing.com/

Min tidligere lærer Scott Clark i London, er også en inspirerende lærer som nå tilbyr online ATM timer via Zoom. 

Her er link til hans hjemmeside med kontakt skjema i forhold til alle hans klasser: http://www.feldenkraislondon.com/classes.php

     OM DU ØNSKER  UTFORSKE  BEVEGELSER  HJEMME 

             LES VEILEDNINGEN  UNDER  FØRST:

 

Moshe Feldenkrais fant ut at gjennom å sanse flere og flere forskjeller og nyanser i måten du beveger deg på (inkl. bevegelse-kvalitet og bevegelserespons) – så vil både de gode og uheldige bevegelsevanene tre frem tydeligere. Prosessen med å finne tilbake til frihet og letthet i bevegelser, starter med å kunne sanse tydeligere hvordan bevegelser forflytter seg gjennom de ulike kroppsdelene.  Her er noen punkter under som vil hjelpe deg å sanse tydeligere:

  1. Hvis du kjenner smerte eller ubehag - stop - og tenk over hvordan du kan tilpasse bevegelsen til din kropp.

  2. Lag bevegelsen så liten og lett, at all ubehag forsvinner og du begynner å slappe av 

  3. Reduser anstrengelsen så mye at du slapper av i kjeven og har pustebevegelse i magen mens du beveger deg. 

  4. Ha ett åpent sinn - fri til å observere – fri fra ideen om en korrekt bevegelse eller ett bestemt resultat - fri til å sanse noe nytt.

  5. Beveg deg så langsomt at du kan sanse vektskifte av kroppen mot underlaget, så langsom at du kan sanse responsen, eller mangel på respons - gjennom skjelettet til områdene rundt.

  6. Tenk gjennom hva du ønsker å sanse tydeligere før du begynner på bevegelsen. Hva du sanser er viktigere enn selve bevegelsen,  fordi hjernen trenger sensorisk feddback for å skape endringer. 

  7. Utforsk hvordan sanse inntrykkene endres når du varierer bevegelse- a) tempo, b) størrelse og c) kraftanstrengelse 

  8. Kjenn hvordan du konsentrerer deg. La oppmerksomheten være lett og avspent og la den vandre fra kroppsdel til kroppsdel.

  9. Utforsk hva som er forskjellen mellom laserfokus og vidvinkel perspektiv når du sanser kroppen. 

  10. Kan du stoppe opp i bevegelsen akkurat der hvor du sanser noe nytt og interesant, og utforske denne delen av bevegelsebanen nærmere - også på retur av bevegelsen.