FELDENKRAIS UTDANNELSE

Utdannelsen som Feldenkrais pedagog tar ca 4 år på deltid, med 40 dager årlig på kurs, og hjemmepraksis mellom segmentene.

Dette er en erfaringsbasert utdannelse som ender med flere praktiske eksamener. Gjennom hundrevis av ulike feldenkrais timer, opparbeider man seg sin egen base i kroppslig erfaring med metoden. EUROTAB (det europeiske feldenkrais forbundet) kvalitetssikrer og godkjenner utdanningene i Europa. Jeg tok mesteparten av min Feldenkrais utdannelse i London, men har også vært innom den Internationale Feldenkrais treningen i Wien, og i San Sebastian (Spania). Link til utdannings instituttene:

http://www.feldenkraislondon.com/training.html

http://www.feldenkrais-training-vienna.com/?lang=en

https://www.feldenkrais-institute.com/

AUDIO av ATM timer (Awareness Through Movement timer) 

Each year for the last several years, the Feldenkrais Guild UK has posted short Awareness Through Movement lessons online as part of International Feldenkrais Week.   Link to the short ATM audios: 

 http://www.feldenkrais.co.uk/audio.php

Her er en side som har mange gode audio inspillinger. Feldenkrais Pedagogoen snakker rolig engelsk og timene er ikke så lange. OBS: Les om forberedelser under, før du prøver ut noen av timene. 

 http://www.kinesophics.ca/category/series/

Olena NItefor har gode nybegynner timer i Feldenkrais i listen nederst på hennes audio side: som heter Olena Nitefor's Interpretation of the Mia/Gabby San Fransisco Evening Lessons 

 http://www.openatm.org/olena.html

     OM DU ØNSKER  UTFORSKE  BEVEGELSER  HJEMME 

             LES VEILEDNINGEN  UNDER  FØRST:

 

Moshe Feldenkrais fant ut at gjennom å sanse flere og flere forskjeller og nyanser i måten du beveger deg på (inkl. bevegelse-kvalitet og bevegelserespons) – så vil både de gode og uheldige bevegelsevanene tre frem tydeligere. Prosessen med å finne tilbake til frihet og letthet i bevegelser, starter med å kunne sanse tydeligere hvordan bevegelser forflytter seg gjennom de ulike kroppsdelene.  Her er noen punkter under som vil hjelpe deg å sanse tydeligere:

  1. Hvis du kjenner smerte eller ubehag - stop - og tenk over hvordan du kan tilpasse bevegelsen til din kropp.

  2. Lag bevegelsen så liten og lett, at all ubehag forsvinner og du begynner å slappe av 

  3. Reduser anstrengelsen så mye at du slapper av i kjeven og har pustebevegelse i magen mens du beveger deg. 

  4. Ha ett åpent sinn - fri til å observere – fri fra ideen om en korrekt bevegelse eller ett bestemt resultat - fri til å sanse noe nytt.

  5. Beveg deg så langsomt at du kan sanse vektskifte av kroppen mot underlaget, så langsom at du kan sanse responsen, eller mangel på respons - gjennom skjelettet til områdene rundt.

  6. Tenk gjennom hva du ønsker å sanse tydeligere før du begynner på bevegelsen. Hva du sanser er viktigere enn selve bevegelsen,  fordi hjernen trenger sensorisk feddback for å skape endringer. 

  7. Utforske bevegelse mulighetene gjennom å variere bevegelse- a) tempo, b) størrelse og c) kraftanstrengelse. 

  8. Kjenn hvordan du konsentrerer deg. La oppmerksomheten være avspent og vandre fra kroppsdel til kroppsdel.

  9. Prøv både laserfokus og vidvinkel perspektiv på kroppen.

Bakgrunnsbildet er hentet fra: © International Feldenkrais® Federation Archive, Robert Golden

For mer info - kontakt:

    

Ingerlise  Solheim       tel:  95976811         mail: ilantares@yahoo.no        https://www.facebook.com/sansebevegelse/