Som ringer i vannet etter dråpen -

forplanter en enkel bevegelse seg gjennom hele kroppen.

 Den kinestetiske sansen registrerer kroppens bevegelser hele tiden når du går, bøyer deg, reiser deg opp, danser o.l. - uten at du er bevisst på at det skjer, og uten at du registrere dybden av hva du kan sanse.

I en feldenkrais time vil du bli mer bevisst på hva du kan kjenne i en bevegelse.. Og når du kan sanse en bevegelserespons gjennom flere deler av kroppen, så kan du også kjenne hvilke deler som ikke responderer på en funksjonell måte. Bristen på samspillet fører ofte til smerte, overbelastning og skader.

 

Du kan endre på den uheldige bristen gjennom å utforske og ta ibruk nye bevegelsemuligheter. Da sendes nye bevegelseimpulser til hjernen, og kroppen begynner å koordinere bevegelser på en mer behagelig og effektiv måte. Både hjernen og bevegelsene endres og utvikles samtidig, akkurat som da vi lærte å gå for aller første gang. Som små barn har vi alle brukt denne medfødte evnen til å utforske og finne gode bevegelseløsninger, og vi kan fortsette å bruke denne evnen resten av livet, og slik beholde vår kroppslig og mentale vitalitet.

«Når du vet hva du gjør,

kan du gjøre hva du vil.»

Moshe Feldenkrais

Har du flere og flere bevegelse begrensninger ?

Gjennom livet tilegner vi oss ulike bevegelsevaner, spenningsmønstre og pustevaner. Uheldige bevegelsemønstre kan ofte føre til overbelastning av enkelte ledd og muskler, med smerte og stivhet som resultat.

 

Din evne til å sanse tydeligere, utvikles gjennom avspent tilstedeværelse i rolige bevegelser. Da vil du gradvis oppdage hvordan du kan bevege deg ut av dine uheldige bevegelsevaner. En samtidig oppmerksomhet på pusten vil gi deg en klar veiviser til lettere og friere bevegelser.

Det som du opplevde som en begrensning, vil bli til nye bevegelsemuligheter.....

Feldenkrais er en pedagogisk metode som hjelper deg å finne tilbake til de naturlige, lette og behagelige bevegelsene du hadde som ung. I en Feldenkrais time lærer du å bevege deg langsomt, og med liten kraft, slik at du klarer å sanse flere og flere forskjeller og kvaliteter i bevegelser.  

Etterhvert vil du oppleve deg selv som mykere, sterkere og yngre i kropp og sinn.

Bakgrunnsbildet er hentet fra: © International Feldenkrais® Federation Archive, Robert Golden

For mer info - kontakt:            Ingerlise  Solheim             tel:  95976811              mail: ilantares@yahoo.no 

    

sansebevegelse.net (org.nr : 995 328 720)                             https://www.facebook.com/sansebevegelse/