Som ringer i vannet etter dråpen -

forplanter en enkel bevegelse seg gjennom hele kroppen.

Water drop falling and drips on water mi

 Den kinestetiske sansen registrerer kroppens bevegelser hele tiden når du går, bøyer deg, reiser deg opp, danser o.l. - uten at du er bevisst på at det skjer, og uten at du registrere dybden av hva du kan sanse.

I en Feldenkrais time vil du bli mer bevisst på hva som skjer i en bevegelse. Når du kan sanse en bevegelsesrespons gjennom mange deler av kroppen, så kan du også sanse hvilke deler som ikke responderer, som stopper bevegelsesresponsen, og som hindrer effektive, funksjonelle bevegelser.  

 

Du kan endre det som hindrer effektive bevegelser, gjennom metodisk utforskning av subtile endringer i bl.a. bevegelsesretning, timing, kraftbruk og tempo. Når nye kontraster og forskjeller registreres (sanses), så sendes disse bevegelsesimpulsene til hjernen, og kroppen begynner å koordinere bevegelser på en ny og mer effektiv måte. Både hjernen og bevegelsene endres og utvikles samtidig, akkurat som da vi lærte å gå for aller første gang. Som små barn har vi alle brukt denne medfødte evnen til å utforske og finne gode bevegelsesløsninger, og vi kan fortsette å bruke denne evnen resten av livet, og slik beholde mer av vår kroppslig og mentale vitalitet.

«Når du vet hva du gjør,

kan du gjøre hva du vil.»

Moshe Feldenkrais

Har du flere og flere bevegelses utfordringer ?

Gjennom livet tilegner vi oss både heldig og uheldige bevegelsesvaner og pustevaner.

Når du bruke tid på å lære og sanse dine bevegelsesvaner, så vil du etter hvert oppdage hvordan du kan bevege deg ut av dine uheldige bevegelsesvaner. Evnen til å sanse kroppen tydeligere, kan utvikles gjennom våken tilstedeværelse i langsomme bevegelser. En samtidig oppmerksomhet på pusten, hjelper deg å sanse pustens spontane respons, og slik får du enda en veiviser til avspente, lettere og friere bevegelser. Men først og fremst er det utforskning av små kontraster og forskjeller i utfordrende bevegelser, som vil avdekke nye bevegelsesmuligheter.....

Feldenkrais er en pedagogisk metode som hjelper deg å finne tilbake til de naturlige, lette og effektive bevegelsene du hadde som ung. I en Feldenkrais time lærer du å bevege deg langsomt, og med liten kraft, slik at du klarer å sanse flere og flere forskjeller og kvaliteter i bevegelser.  

Etterhvert vil du oppleve deg selv som mykere, sterkere og yngre i kropp og sinn.